Gedeeltelijk isoleren, geheel nieuwe panlatten en pannen aanbrengen.